Доктор Н. Тунгалаг
Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхмийн профессор

Доктор, профессор Н. Тунгалаг ОХУ-ын Санкт-Петербургийн Эдийн Засгийн Улсын Их Сургуулийг нягтлан бодогч-эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн. 1999 онд МУИС-д докторын зэрэг хамгаалсан. Зардлын нягтлан бодох бүртгэл, удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл, хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээ, Нийгмийн даатгалын чиглэлээр судалгаа хийж, зөвлөгөө өгдөг.

Нийтлэлүүд