Доктор Н. Батнасан
Маркетинг, худалдааны тэнхмийн профессор

Доктор Н. Батнасан нь МУИС-д докторын зэрэг хамгаалж, БНСУ-ын Соган Их Сургуульд докторын дараах судалгааны ажлаа гүйцэтгэсэн. Тэрээр МУИС-д ажиллахаасаа өмнө Худалдаа, Үйлдвэрийн Яамны харъяа Монголын Худалдааны Пүүсийн гадаад худалдааны менежер, ерөнхий менежер, гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан. Тэрээр худалдааны бодлого, CGE загварчлал, хүний хөгжлийн чиглэлээр судалгаа хийж, олон арван бүтээл бичсэн бөгөөд компаниудад олон улсын бизнес, худалдаа, маркетинг, ложистик, худалдааны гэрээ хэлэлцээрийн чиглэлээр зөвлөдөг.

Нийтлэлүүд