Доктор Л. Наранчимэг
Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимийн дэд профессор

Доктор, дэд профессор Л. Наранчимэг МУИС-ийг  нягтлан бодогч-эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн. 2010 онд МУИС-д Бизнесийн удирдлагын докторын зэрэг хамгаалсан. Санхүү эдийн засгийн шинжилгээ, санхүүгийн удирдлагын чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Нийтлэлүүд