Доктор Л. Мөнх-Очир
Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхмийн зөвлөх дэд профессор

Доктор (Ph.D), зөвлөх дэд профессор Л. Мөнх-Очир МУИС-ийг нягтлан бодогч-эдийн засагч мэргэжлээр төгсч, МУИС-д докторын зэрэг хамгаалсан. Хараат бус аудит, дотоод хяналт, дотоод аудитын арга зүйн чиглэлэээр судалгаа, шинжилгээний ажил хийж, байгууллагуудад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Нийтлэлүүд