Я. Отгонсүрэн
Маркетинг, худалдааны тэнхмийн профессор

Доктор, профессор Я. Отгонсүрэн МУИС-д “Байгууллагын харилцааны маркетингийг боловсронгуй болгох асуудал” сэдвээр докторын зэрэг хамгаалсан. Макро, микро маркетингийн удирдлагын асуудлууд, байгууллага хоорондын харилцааны хэлбэр, зөрчил маргаан, түншлэл, худалдаа, үүрэн телефон, банкны үйлчилгээний салбарын хөгжил, төлөвшил, төлөвлөлтийн чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний ажил хийж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Нийтлэлүүд