Доктор Г. Мөнхбаясгалан
Маркетинг, худалдааны тэнхмийн дэд профессор

Доктор, дэд профессор Г. Мөнхбаясгалан МУИС-д “Сүүний хуваарилалтын сувгийн зохистой тогтолцоог бүрдүүлэх” сэдвээр докторын зэргээ хамгаалсан. Монгол улсын сүүний зах зээл, хэрэглээ, хуваарилалтын суваг,  сүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх боломж болон худалдаа, борлуулалтын удирдлагын чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний ажил хийж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Нийтлэлүүд