Доктор Б. Сайнжаргал
Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхмийн зөвлөх профессор

Доктор, профессор Б. Сайнжаргал Шинжлэх Ухааны Академид “Хүнсний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийн бүртгэл шинжилгээний зарим асуудал” сэдвээр эрдмийн зэрэг хамгаалсан. Тэрээр Санхүүгийн удирдлага, шинжилгээ, хөрөнгийн үнэлгээний арга зүйн чиглэлээр мэргэшиж, нягтлан бодох бүртгэлийн хөгжил шинэчлэлийн асуудлаар судалгааны ажил хийж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Нийтлэлүүд