Доктор А. Өнөржаргал
Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхмийн дэд профессор

Доктор, дэд профессор А. Өнөржаргал ОХУ-ын Эрхүүгийн Эдийн засгийн их сургуулийг санхүү-эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн. 2014 онд МУИС-д “Компанийн дотоод аудитын онол, арга зүйн асуудал” сэдвээр Бизнесийн удирдлагын докторын зэрэг хамгаалсан. Нягтлан бодох бүртгэлийн төлөвшил, компанийн засаглал, дотоод хяналтын чиглэлээр судалгаа хийж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Нийтлэлүүд