Cургалт

Бизнес Консалтинг Төв нь 2005 оноос тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд төр, хувийн хэвшлийн байгууллагууд, хувь хүмүүст төрөл бүрийн сургалтыг санал болгон, амжилттай зохион байгуулсаар байна.

МУИС-ийн өндөр мэдлэг, чадвар, туршлагатай шилдэг багш нарын хамтран боловсруулсан цогц хөтөлбөрүүдтэй

Суралцах таатай орчинтой /сургалтын зориулалтаар бүрэн тоноглогдсон анги танхимтай, амралтын өрөөтэй/,  Гарын авлага, тараах материалаар бүрэн хангадаг

Сургалтын төлбөрийн уян хатан нөхцөл, зардлаа хэмнэх боломж /Жишээ нь: дахин сургалтанд хамрагдсаны хөнгөлөлт 10% , байгууллагаараа хамтрагдсаны хөнгөлөлт эдлэх боломжтой г.м/

Сургалтын зохион байгуулалтыг энэ чиглэлээр олон жил үр бүтээлтэй ажилласан туршлагатай баг хариуцан ажилладаг

Сургалт бүрийг тухайн чиглэлээр мэргэшсэн багш нар удирддаг, мөн Монгол улсын шилдэг компаниудыг удирдаж буй бизнесийн арвин туршлагатай менежерүүдийн практик арга барил, туршлагаас суралцах боломжтой

Сургалтанд хамрагдсан байгууллага, хувь хүмүүстэй байнгын холбоотой байж, зөвлөгөө өгдөг

Сургалтын үндсэн хөтөлбөрүүдээс гадна өөрийн байгууллагынхаа онцлогт тохируулан тусгай хөтөлбөрүүдийг захиалгаар авах боломжтой

ЗГ-ын Худалдан Авах Ажиллагаа

Засгийн Газрын худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтний гэрчилгээ олгох /А3/ сургалт

Дэлгэрэнгүй→

“Бизнесийн Удирдлагын Дээд Курс”

Менежментийн ахисан түвшний сургалт

Дэлгэрэнгүй→

“Сайн Засаглал”

Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт

Дэлгэрэнгүй→

Байгууллагын Дотоод Хяналт Шалгалт

Эрсдэл, байгууллагын дотоод хяналт шалгалт, дотоод аудитын сургалт

Дэлгэрэнгүй→

Төслийн Болон Санхүүгийн Удирдлага

Төслийн болон санхүүгийн удирдлагын ахисан түвшний сургалт

Дэлгэрэнгүй→

“NUM Startup 1.0”

Гарааны бизнесийн цогц мэдлэг олгох сургалт

Дэлгэрэнгүй→

АНУ Дахь Англи Хэлний Сургалт

Lado International Institute-ийн англи хэлний сургалт

Дэлгэрэнгүй→

service-photo-math

“Математик 2.0”

ЭЕШ-нд бэлтгэх математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалт

Дэлгэрэнгүй→

service-photo-ireeduin

“Би ирээдүйн тэрбумтан”

ЕБС-ийн сурагчдад зориулсан, хувийн санхүүгээ удирдах ур чадвар олгох сургалт

Дэлгэрэнгүй→

Тендерт оролцогч нар зориулсан сургалт

Улсын тендерт оролцдог, оролцох хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүд, засгийн газрын худалдан авах ажиллагааг сонирхогч хүн бүрт зориулсан сургалт

Дэлгэрэнгүй→