Зөвлөх үйлчилгээ

МУИС-ийн Бизнесийн сургууль нь  Бизнес Консалтинг Төвөөрөө  дамжуулан төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Байгууллагын хөгжил, зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр мэргэжлийн баг, бие даасан нэгж төслийн менежментийн шилдэг арга барилаар, харилцагчаа хүндэлж, уян хатан, хурдан шуурхай хамтран ажилладаг

Байгууллагын менежментийг бүхэлд нь өөрчлөх чадвартай бизнесийн удирдлагын бүх талбарын онол, практикийн өндөр мэдлэг, туршлагатай багш, профессор, байгууллагын хөгжлийн мэргэшсэн зөвлөхүүд баг болон ажилладаг

Байгууллагын хөгжил, зөвлөх үйлчилгээний төслийн дараах эргэх холбоог үргэлжлүүлэн хийж, хүний нөөцөө сургах боломжийг олгодог

Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ

Бид компаниудын захиалгаар бизнесийн удирдлагын гол талбаруудад сайжруулалт хийх зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй→

Байгууллагын хөгжлийн “ОД” хөтөлбөр

Бид аж ахуйн нэгж, компаниудад байгууллагын үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, байгууллагынхаа хөгжлийг шинэ шатанд гаргахад тусладаг.

Дэлгэрэнгүй→

ЗГХАА-ны зөвлөх үйлчилгээ

Бид төрийн байгууллагуудад худалдан авах ажиллагааны бодлого, дүрэм журам боловсруулах, хүний нөөцөө бүрдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй→