Худалдан авах ажиллагааны сургалт 2017.12.11-нд эхэлнэ