Тендерт оролцогч нарт зориулсан сургалт

Хэн хамрагдах вэ?

Улсын тендерт оролцдог, оролцох хүсэлтэй аж ахуйн   нэгж, хувь хүмүүс, засгийн газрын худалдан авах   ажиллагааг   сонирхогч хүн бүрт нээлттэй.

Хэзээ: 2017.12.08 (Баасан) 09:00-16:00 цаг

Хаана: МУИС-ийн Бизнесийн сургууль, Бизнес Консалтинг Төв, Хичээлийн 4-р байрны 314 тоот

Бүртгэл: 2017.11.30-ны өдрийг хүртэл бүртгэнэ

Г.Нарангэрэл (99227130), business_consulting@num.edu.mn