Үйлчилгээ

Бизнес Консалтинг Төв нь МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн (хуучнаар Эдийн Засгийн Сургууль) харъяанд 2005 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид Бизнесийн сургуулийн сургалт, судалгааны чадавхийг ашиглан та бүхэнтэй хамтран ажиллахад бэлэн байна.

Судалгаа

Бид олон жилийн сургалт, судалгааны чадавхидаа тулгуурлан дараах чиглэлүүдээр бодлогын болон салбарын судалгаануудыг гүйцэтгэдэг.  Дэлгэрэнгүй→

Зөвлөх үйлчилгээ

Бид дараах чиглэлүүдээр төрийн болон хувийн хэвшлийн бизнес, менежментийг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг. Дэлгэрэнгүй→

Сургалт

Бизнес Консалтинг Төв нь байгууллага, төр, олон нийтийн байгууллагуудын хүний нөөцийг хөгжүүлэх чиглэлээр дараах сургалтуудыг зохион байгуулдаг. Дэлгэрэнгүй→