Мэдлэгийн сан

By Numbbc / 2018-04-02

САЙН БАГ БҮРДҮҮЛЭХ 5 АРГА ЗАМ

Удирдах түвшний менежерүүдийн үргэлж анхаарч явдаг үүрэг хариуцлагуудын нэг нь баг юм. Гүйцэтгэлийн хаьцуулсан үр дүнгээс харахад сайн багийн ажлын...

Read More
By Uurdee / 2017-05-17

Бизнесийн шинэ эрин үе: Дижитал бизнес

Интернет болон технологийн хөгжил нь бидний мэдэх уламжлалт бизнесийн загварыг шинэчлэн өөрчилж, интернэт, е-бизнесийн цоо шинэ эрин үеийг авчирсан. Гэтэл...

Read More
By Numbbc / 2017-02-08

Стратегийн мэдээллийн систем

Орчин үед зөвхөн удирдлагын мэдээллийн системийг хөгжүүлж, бэлэн загварт тайлан авч, ажлаа сайн гүйцэтгэхийн зэрэгцээ мэдээллийн системийг өрсөлдөөний давуу тал...

Read More
By Numbbc / 2017-02-08

Клэйтон Кристенсен: Амьдралаа чи юугаар хэмжих вэ?

Хааяа би суралцагсдаасаа “Гэр бүл чинь аз жаргал бялхсан газар болж байна уу үгүй юу гэдгийг мэдэхийн тулд яах ёстой...

Read More